1 Kasım 2014 Cumartesi

VİVAHİBA.COM YAZILARI / ''BİR DAHA ASLA'' SERGİSİNE OLAĞANÜSTÜ BAŞARI ÖDÜLÜ

Konumuz devletlerin tarih boyunca ayrımcılığa, kıyıma, kötü muameleye maruz kalmış vatandaşlarından ‘özür’’ dilemesi… Bunu başarabilmiş toplumların ve yönetimlerin sayısı dünyada hala ne yazık ki çok fazla değil. İşte bu nadir örnekleri biraraya getirerek Türkiye’nin farklı kentlerinde izleyicilerle buluşan "Bir Daha Asla!: Geçmişle Yüzleşme ve Özür" sergisinin web sitesi İnteraktif Medya Ödülleri’nin (Interactive Media Awards - IMA) “Association” (Topluluklar) kategorisinde “Outstanding Achievement” (Olağanüstü Başarı) ödülünün sahibi oldu. Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür’ün ortak projesi olarak Tütün Deposu’nda geçen yıl düzenlenen sergi, www.birdahaasla.org web sitesinden izlenebiliyor. Sitede, günümüze kadar dilenmiş olan resmî özürlerin bir zaman çizelgesi yer alıyor. Bu çalışma Elazar Barkan ve Graham G. Dodds’un danışmanlığında Mahir M. Yavuz tarafından tasarlanmış önemli bir dökümantasyonu içeriyor. Fransa’nın Cezayir Savaşı’ndaki suçlarına dair resmi olarak özür dilememiş olsa da bu yönde atmış olduğu adımlar, Avustralya’nın yerli halklara yönelik asilimasyon politikalarına dair özrü, Batı Almanya Başbakanı Willy Brandt’ın Varşova Gettosu Anıtı önünde diz çökerek Holokost döneminde yaşananlara dair özür dilemesi, Şili Başkanı’nın Pinochet dönemi hak ihlalleri konusundaki özrü olmak üzere dünyadan sekiz ‘özür vakası’na yer verilen sergi ilk kez Tophane, Depo’da 25 Ekim - 15 Aralık 2013 arasında açıldı ve 22.413 ziyaretçi ağırladı. İstanbul’un ardından, 2 Mayıs - 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kültürpark Sanat Galerisi’nde ve 4 Haziran - 29 Haziran 2014 tarihleri arasında da Diyarbakır’da bulunan Sümerpark Amed Sanat Galerisi’nde kitlelerle buluştu. Geçmişle yüzleşme ve özür dileme kültürü toplumlarda adalet duygusuna inancı sağlamlaştıran, birlikte ortak bir gelecek umudunu her şeye rağmen tazeleme olanağı sunan bir yaklaşım. Devletin geçmişinde yaptığı hatalarla ilgili özür dilemesi bu topraklarda çok da alışılmış bir davranış biçimi değil. Tam aksine geçmişle yüzleşmekten ziyade unutmayı seçmek, hatta inkar etmek ve farklı tarih yazımlarıyla geçmişe sünger çekmek gibi bir eğilim daha çok işe geliyor. Türkiye’nin, Ermeni kıyımının 100. yılı arefesinde dönemin Başbakanı Erdoğan tarafından dile getirilen ‘özür’’ girişimi henüz resmi bir söylem ve uygulama boyutuna ulaşmamış olsa da bu anlamda atılmış önemli bir adım. Bu özrün sonrasında yaşanan ‘’Afedersiniz Ermeni’’ söyleminin ise sarfedilen ‘’özrün’’ samimiyeti konusunda kafalarda şüpheler uyandırdığı malum. Ancak bu tartışmanın uzatılmasının iki topluma da yarar getirmeyecek olduğu aşikar… "Bir Daha Asla!: Geçmişle Yüzleşme ve Özür’’ sergisi bu anlamda tarihte örnek alınabilecek özür vakalarını gündeme getirirken; geçmişte yaşanan hak ihlalleri, katliamlar, soykırım ve insanlık suçlarıyla devletlerin nasıl yüzleştikleri, hangi süreçlerden geçtikleri, nasıl özür diledikleri üzerine de düşünmemizi sağlıyor. Son söz, işadamı İshak Alaton'un serginin Önsöz’ündeki cümleleri olsun: ‘’Toplumsal barış, geçmişindeki karanlık sayfalarla cesurca hesaplaşabilmişi gerçeklerin üstündeki kalın örtüleri sıyırıp fırlatmış toplumların ayrıcalığıdır’’.

SANATATAK YAZILARI: KÜLTÜR SANATTA OLİGARŞİK TAHAKKÜMÜ REDDEDİYORUZ!

http://sanatatak.com/view/Kultur-Sanatta-Oligarsik-Tahakkumu-Reddediyoruz/1170 “ Biz, edebiyata, edebiyatın özündeki kalb ve vicdan yoluna ulaşmaya çalışan ve dilsel göreliliğe inanan madencileriz. Ülkemizdeki edebiyatın özgürlüğe ve tahayyül gücüne ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Günümüzde, kültür-sanat alanında, özellikle de edebiyat eleştirisi alanında görülen oligarşik tahakkümü, bağlamsızlığı ve kötücül yönetimi, yani tüm statükocu mekanizmaları reddediyoruz”. Türkiye’de, edebiyat alanına yansıyan ilk “bilişsel haritalama” çalışmasını gerçekleştiren Evvel.org ekibinden Zafer Yalçınpınar, Burgazadalı yazar Sait Faik üzerine hazırladıkları ilk ‘’Bilişsel Harita’’ üzerine sohbetimize yukarıdaki itirazla girizgâh yapıyor. Edebi bir figür hakkında bilişsel harita yapmak, verili kalıpların ötesine geçmek, daha özgür bir imgelem dünyasının kapısını aralamak anlamına geliyor. Bu açıdan Sait Faik benzersiz bir seçim. Sait Faik’in bugüne dek bohem hayatı, aşkları, azınlıklarla ilişkisi üzerinden çizilen bir portreyle tanıtıldığına dikkat çeken Yalçınpınar, yazarın duygusal yaşantısını besleyen başka faktörlerin gölgede kaldığını söylüyor. Bilişsel haritalama yöntemi bu açıdan verili imgelere, edebiyattaki baskın söylemlere bir çeşit meydan okuma da diyebiliriz. Sait Faik üzerine gerçekleştirilen Bilişsel Haritalar, “yeni” yöntemler ile çeşitli bakış açıları geliştirerek Sait Faik’in edebiyatına ve yaşamına değinen “yeni” bulgulara ulaşmak amacıyla tasarlandı. Bu haritalar, Burgaz Adası Sait Faik Müzesi kapsamında kurulan “Sait Faik Araştırma Atölyesi”nde yer alan bir dizi atölyeden çıkan ilk sonuçlar aynı zamanda … Özgür Duygu Durgun: “Bilişsel haritalama” nedir bize anlatır mısınız? Web tabanlı bir proje mi, interaktif özelliği var mı? Kimler nasıl ve ne amaçla kullanabilir? Zafer Yalçınpınar- “Bilişsel Haritalama” bir analitik serim süreci ve nitel araştırma yöntemidir. Yani, niceliği, sayısal ve çoklu doğrusal hiyerarşiyi, endüstrileşmiş istatistiksel analizi ön-planda tutmayan, araştırılan konunun niteliksel açıdan tüm hatlarını, tüm detaylarını, eğrisel varoluşunu, ihtiva ettiği nedensellikleri, kavramsal ve duygusal arka-planını ortaya çıkartmaya yarayan özel bir yöntem… 80’li yılların ortasından günümüze, dünyada, birçok disiplinde ve özellikle de sosyolojik araştırmalar alanında çokça kullanılıyor. Sosyoloji alanında web tabanlı uygulamaların çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Psikoloji alanında ise psikologların kişisel notlarında, bazı klinik çalışmalar ve klinik heyetler seviyesinde yaygındır. Biz, şimdilik, edebiyat alanında bu yöntemi bir “odaklanma” biçimi olarak kullandığımızdan ve 1000’lere yaklaşan örneklem hacmi ile çalışmadığımızdan, endüstrileşmeyerek, çok insani bir şekilde, yüz yüze görüşmelerle, odak grubu oturumlarıyla yürütüyoruz projeyi. Proje belli bir seviyeye geldiğinde, geniş kitlelerle ağ ve bilgisayar uygulamaları aracılığıyla buluşacağız. Bu merhaleye gelmemize 2-3 sene var en azından... Bilişsel haritalamanın bilinen tanımı şöyledir: Belli bir konuyu odak alan öznel algıların birleşimi ile kavramlar, olgular, unsurlar arasında kurulan nedensellik ilişkilerini, nedenselliğin derecesini ve etkileşim yönünü ortaya çıkarmaya yarayan bir grafik temsil-analiz yöntemi… İlk defa Sait Faik ile edebiyat alanına yönelen bir bilişsel haritalama üzerine konuşuyoruz… Neden edebiyat ve neden Sait Faik? Bilişsel haritalama deneyimleri, Burgaz Adası’nda, Sait Faik Müzesi kapsamında kurduğumuz Sait Faik Araştırma Atölyesi’nin bir alt-başlığıdır. 2014 yılının ilk günlerinde ben, Şükret Gökay, Canan Cürgen ve Tekin Deniz dördümüz birlikte çalışarak kurduk atölyeyi… Ülkemizdeki edebiyatın özgürlüğe ve tahayyül gücüne ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Biz, edebiyata, edebiyatın özündeki kalb ve vicdan yoluna ulaşmaya çalışan ve dilsel göreliliğe inanan madencileriz. Günümüzde, kültür-sanat alanında, özellikle de edebiyat eleştirisi alanında görülen oligarşik tahakkümü, bağlamsızlığı ve kötücül yönetimi, yani tüm statükocu mekanizmaları reddediyoruz. İmgelemin özgürleşmesi için düşünürüz, şiirler yazarız, okuruz ve özgürlük tahayyülüyle yaşarız. Bilişsel haritalama bu tahayyül için son derece doğru bir yöntemdir. Bu yöntem, analitik süreç üzerinde tahakküm kurmayan özgür, ayrıca da basit bir yöntem; insanı, soruların ve retoriğin tahakkümü altında ezmeyen, algı ve tahayyül seviyesinde tutarlı bulanık mantıkla çalışan imgesel bir yöntem… Atölye olarak maksadımızı şöyle tanımladık: Yeni yöntemler ile çeşitli bakış açıları geliştirerek Sait Faik’in edebiyatına ve yaşamına değinen “yeni” bulgulara ulaşmak… Sürekli gelişen ve kendini yenileyen projelerin icra edilmesi de uzgörümüzün en önemli bileşeni... Sait Faik ve edebiyatı bu özgür bileşeni, bu özgür yöntemi sonsuz derecede hak ediyor. Bu kapsamdaki her şeyi http://saitfaikmuzesi.org adresinden takip edebilirsiniz. Sait Faik'in hikâyelerini merkez alarak bugüne dek toplam dört atölye çalışması gerçekleştirdiniz. Peki, bu atölyelerde ''yeni'' diyebileceğimiz neler keşfedildi Sait Faik'e dair, biraz bahseder misiniz? “Analitik serim” sürecinden çıkarımlar elde etme sürecine geçişte, binlerce sayfa kaleme alınabilir, alınacak. 1-2 sene içerisinde bu merhaleye de geçeceğiz. Bir sonuç bildirisi, kitabı derleyeceğiz. Ama size birkaç misal vereyim… Günümüze kadar Sait Faik’in edebiyatındaki gerçeküstü öğeler ve bu öğeler arasındaki nedensellik ilişkileri imgesel düzlemde detaylı olarak incelenmemiştir. Bu alanda çeşitli kavramların kümelendiğini ve Sait Faik’in hayatında merkeziyet oluşturduğunu fark ettik. “Bohem Hayatı”, “Beyoğlu” ve “Flaneur” bu kavramlardan bazıları… Sonra, ada yaşamının belirleyicisi olan bir “Tecrit” faktörü vardır. Bu faktörün “yazmak” edimiyle ilişkisi son derece ilginç… “Tecrit” ve bu kavramın ilişkide olduğu dolaylı nedensellikler Sait Faik’in yaşamı ya da edebiyatı üzerinde çok büyük bir etkiye, merkeziyete sahip… Diğer kavramlardan açık bir şekilde daha baskın “ada” ve “tecrit” kavramı. Örneğin “aşk” ya da “azınlıklar” hiç de merkezi değil. “Aşk” ya da “sevgi” kavramı yıllardır bize sunulduğu gibi “çok önemli”, çok belirleyici çıkmadı, çıkmıyor araştırmalarımızda… Hatta duygusal açıdan bakıldığında “sosyal sürgün” kavramı Sait Faik’in edebiyatındaki diğer kavramlardan çok daha belirleyici görünüyor. Kümelenme açısından “doğa” ve diğer canlılar -örneğin, balık- “modern birey” dediğimiz şeyden çok daha belirleyici etkileşimlere yönelmiş… Bir örnek de şu: Mahalle ahlâkının, aile ya da hukuk aracılığıyla sunulan klasik etikten daha önemli ve Sait Faik’in edebiyatında daha belirleyici olduğunu görüyoruz. Buradan, Sait Faik’in doğada özgürlüğü arayan biri olduğu, klasik etiği önemsemediği, özüt bir ahlâk ve yeni bir “de jure” yarattığı düşünülebilir. Bu noktalarda bir tür “toplumsal içerme” veya “dışlanma” analizi gerekiyor. Bu çıkarımları elimizdeki bazı metinlerle ve efemeralarla ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Çelişkileri ve kesişimleri inceliyoruz. Çalışmalarımız ilerledikçe bazı değişimler de olabilir tabiî… Ama mesela, Sait Faik’in üzerinde edebiyat yayıncılığı veya dergiciliği cihetinden gelen çok büyük bir “editöryal tahakküm” olduğunu da sezinledik son incelemelerimizde… Yaşar Nabi’nin ve Varlık Dergisi çevresinin tahakkümüdür bu… Atölyelere kimler katılıyor? İnsanlar… Edebiyat öğrencileri, akademisyenler, Adalar ve İstanbul kültürü hakkında kitap yazan dostlar, şairler, müzeciler, sosyologlar, araştırmacılar… Sanıyorum, bu insanların en önemli ortak özelliği Sait Faik’i ve yaşamını içselleştirmiş olmaları, kendilerine Sait Faik’i yakın hissetmeleri, kendilerini Sait Faik’le özdeşleştirmeleri… Sait Faik'in Lüzumsuz Adam hikâyesinden yola çıkarak oluşturulan bilişsel haritada dikkatimi çeken bir detay ''Tutku'', ''Sosyal Sürgün'' “Mahalle Ahlâkı'' gibi kavramlar ve bu kavramların yanı başındaki numaralar oldu? Bu projenin sistematiğinden biraz bahseder misiniz? Numaralar ve bu tanımlar arasında nasıl bir ilişki var? Tanımlar, kavramlar nasıl oluşuyor veya seçiliyor? Odak grubu çalışmalarımızda aşamalı bir biçimde Sait Faik’in hikâyelerini okuyoruz ve ortak akıl yöntemiyle çeşitli kavramlar belirliyoruz. Sonra, katılımcılar belirlenen kavramlarla ya da karma olarak ya da isterlerse özgürce tamamen kendi kavramlarıyla haritalama yapıyorlar. Çizilen haritalar sayısal ve görsel olarak birleştiriliyor, üst üste konuluyor. Bilişsel haritalamanın temel notasyonu şöyle özetlenebilir: Bilişsel haritalarda kavramlar/unsurlar arasında görünen oklar “nedensellik ilişkisi”nin yönünü belirler. Örneğin bir ok, A unsurundan B unsuruna doğru çizilmişse, A unsuru B unsurunun nedeni/başlangıcı olarak, B unsuru da A unsurunun sonucu olarak kabul edilir. (Bununla birlikte, çift taraflı olarak, A ile B unsurunun karşılıklı biçimde etkileştiği nedensel ilişkiler de bilişsel haritalarda görülebilir.) Okların yanında yer alan sayılar ve pozitif veya negatif işaretler, nedenselliğin/ilişkinin gücünü, etki derecesini ve etki biçimini gösterir. A unsurundan B unsuruna çizilen bir okun "+" işaret taşıması A'nın B'yi "olumlu yönde etkilediğini" ya da "arttırdığını", çizilen bir okun "-" işaret taşıması ise A'nın B'yi "olumsuz yönde etkilediğini" ya da "azalttığını" ifade eder. Projenin bundan sonraki süreçlerine dair neler söylemek istersiniz? En önemli hedefimiz, Sait Faik ve edebiyatını incelemek üzere ön-plana çıkmış, akademik çalışmalar ve araştırmalar gerçekleştirmiş bazı yazarlarla, araştırmacılarla ve editörlerle görüşmek, çalışmak… Onlara haritalarımızı gösterip haritalarda onların dikkatini çeken unsurların, ilişkilerin neler olduğunu, haritalarda hangi teyitlerin veya çelişkilerin gerçekleştiğini araştıracağız. Yani bir “yeniden okuma” sürecinin, özeninin peşindeyiz. Ve tabiî onların zihnindeki Sait Faik haritasını da çizmeye çalışacağız. Ve son olarak; edebiyat ortalığında salınan okur ve yazarların, biraz “dilsel görelilik” konusu üzerine eğilmelerini ve biraz da felsefeyle ilgilenmelerini temenni ediyoruz. İnsanlığın gelişmesi ve imgelemin özgürleşmesi adınadır bu temenni…